รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล (แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์) ที่ อาคารว่องวานิช วันที่ 3-12-55ไม่มีความคิดเห็น: