รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ผืนละ35 บาท สั่ง 100 ผืนขึ้นไป

รับเลี้ยงแบบบุปเฟ่ต์

รับจัดอาหารเลี้ยงแขก แบบบุปเฟ่ต์ เราคิดหัวละ 150 บาทรับจัด 50 ที่ขึ้นไป
และเลี้ยงพระ แบบโต้ะ แบบโตก
รายละเอียดติดต่อสอบถามสุเทพ อยู่เย็น 0863590375
ท่านสามารถดูสินค้าและบริการของเราได้ที่
www.suthep9.com


www.suthep.comให้เช่าเครื่องทำลมเย็นตัวละ 1500 บาท สั่งอย่างน้อย 4 ตัว ท่านไม่เสียค่าขนส่งครับ
ถ้าต่ำกว่า 4 ตัวเสียค่าขนส่ง 1000 บาทใช้งานได้ 2 วัน
ให้เช่าพัดลมไอน้ำตัวละ 1000 บาทท่านต้องสั่ง 4 ตัวท่านไม่เสียค่าขนส่งครับ
ถ้าต่ำกว่า 4 ตัวเสียค่าขนส่ง 1000 บาท
ถ้าไม่ติดไอน้ำตัวละ 400 บาทสั่งอย่างน้อย 10 ตัวท่านไม่เสียค่าขนส่งครับ
ถ้าต่ำกว่า 10 ตัวเสียค่าขนส่ง 1000 บาท รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ สุเทพ อยู่เย็น 0863590375
ท่านสามารถดูสินค้าและบริการต่างๆ ของเราได้ที่
www.suthep9.com