รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ วันที่ 31-7-55 ที่ อาคารมณียา
ไม่มีความคิดเห็น: