รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล แบบยกพื้นเวทีสงฆ์ ที่พหลโยธิน วันที่ 6-4-55
ไม่มีความคิดเห็น: